Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit twee onderzoeksdelen. Het is eventueel ook mogelijk om alleen aan het eerste of het tweede onderzoeksdeel deel te nemen. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit vier luisterexperimenten/games waarbij uw kind klanken, woorden en zinnen krijgt te horen en op de afbeeldingen mag klikken op een computerscherm. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twee eye-tracking experimenten. Bij de eye-tracking experimenten zullen de oogbewegingen van uw kind worden gemeten via een eye-trackerscherm terwijl uw kind woorden of zinnen hoort en plaatjes te zien krijgt op een computerscherm. Voorafgaand aan ieder experiment zal uw kind uitleg krijgen van de onderzoeker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het eerste deel van het onderzoek kunt u een afspraak maken met de onderzoeker om bij u thuis langs te komen. Het onderzoek bestaat uit 4 experimenten die elk ongeveer 5-10 minuten duren. Voor het tweede deel van het onderzoek mogen u en uw kind langskomen bij het Eye Lab van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek bestaat uit twee eye-tracking experimenten van ongeveer 10 minuten. Verder mag u een vragenlijst invullen op papier of online via de website via vragenlijst met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord die u zult ontvangen van de onderzoeker. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u of uw kind niet meer verder wilt gaan met het onderzoek dan kunt u op ieder moment stoppen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

 

Wie kan meedoen?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar normaalhorende kinderen die:

  • Tussen de 4 en 12 jaar oud zijn.
  • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
  • Geen gehoorproblemen hebben.
  • Geen taal-, ontwikkelings- of spraakstoornis hebben, zoals dyslexie of autisme.
  • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).

en kinderen met een cochleair implantaat (CI) die:

  • Langer dan één jaar een cochleair implantaat hebben.
  • Tussen de 4 en 12 jaar oud zijn.
  • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
  • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).
  • Over het algemeen gezond zijn (geen multidisciplinaire stoornis)

 

Vergoeding

Voor deelname aan het onderzoek ontvangen alle deelnemers een cadeaubon van €5 per uur en een klein cadeautje van ons. Verder zal u een vergoeding ontvangen voor de reiskosten die u in verband met het onderzoek heeft gemaakt.

 

Vertrouwelijkheid

De naam van uw kind zal aan een proefpersooncode worden gekoppeld waardoor uw kind anoniem aan het onderzoek kan deelnemen. Alleen de onderzoekers zullen weten welke proefpersooncode bij de onderzoekgegevens van uw kind hoort. Alle gegevens ten behoeve van het onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. De onderzoekgegevens kunnen eventueel gecontroleerd worden door toezichthoudende instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar hierbij zal de naam van uw kind niet openbaar worden gemaakt. De resultaten kunnen worden gepubliceerd, maar ook hierbij zal de naam van uw kind niet worden genoemd en er zullen geen persoonlijke gegevens verstrekt worden. In het toestemmingsformulier dat u vooraf ontvangt kunt u aangeven of uw kind eventueel benaderd wilt worden voor een vervolgonderzoek.

 

Informatiebrieven voor deelnemers