Het PICKA onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderzoeksdelen. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit vier luisterexperimenten/games (Bij u thuis). Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twee eye-tracking experimenten (Harmoniegebouw Rijksuniversiteit Groningen). Hieronder kunt u meer informatie vinden over de twee onderzoeksdelen

* Voor het eerste deel van het onderzoek zijn we alleen nog op zoek naar kinderen met een CI. Voor het tweede deel van het onderzoek zijn we nog op zoek naar normaalhorende kinderen en kinderen met een CI.

** Voor kinderen met een CI is het ook mogelijk om alleen aan het eerste of het tweede onderzoeksdeel deel te nemen.

 

 
Onderzoeksdeel 1: luisterexperimenten

Voor dit onderzoeksdeel mogen kinderen vier luisterexperimenten/games uitvoeren op een touchscreen laptop waarbij ze klanken, woorden en zinnen te horen krijgen. De experimenten duren elk 5 tot 15 minuten. In totaal duurt het onderzoek met pauzes ongeveer 1.5 uur. Voor dit deel van het onderzoek kunt u een afspraak met de onderzoeker om een keer bij u thuis langs te komen.

 

Onderzoeksdeel 2: eye-tracking experimenten

Voor dit onderzoeksdeel mogen kinderen twee luisterexperimenten/games uitvoeren op een computer terwijl de oogbewegingen en pupilgrootte van uw kind op afstand worden gemeten via een eye-tracking camera. De experimenten duren elk ongeveer 10 minuten. In totaal duurt het onderzoek met pauzes ongeveer 1 uur. Dit deel van het onderzoek vindt plaats in het Eye Lab van de Rijksuniversiteit Groningen. U kunt een afspraak maken met de onderzoeker om voor het onderzoek langs te komen.

 

Voorwaarden voor deelname

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat (CI) die:

 • Tussen de 4 en 16 jaar oud zijn.
 • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
 • Langer dan één jaar een cochleair implantaat hebben.
 • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).
 • Over het algemeen gezond zijn (geen multidisciplinaire stoornis)
 •  

Voor het tweede deel van het onderzoek (eye-tracking experimenten) zijn we op zoek naar normaalhorende kinderen die:

 • Tussen de 4 en 12 jaar oud zijn.
 • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
 • Geen gehoorproblemen hebben.
 • Geen taal-, ontwikkelings- of spraakstoornis hebben, zoals dyslexie of autisme.
 • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).

 

Vergoeding

Voor deelname aan het onderzoek ontvangen alle deelnemers een cadeaubon van €5 per uur en een klein cadeautje van ons. Verder zal u een vergoeding ontvangen voor de reiskosten die u in verband met het onderzoek heeft gemaakt.

 

 

Informatiebrieven voor deelnemers


Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.